KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zarządzenia

Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach

ROK 2017

Zarządzenie Nr 021.21.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 18.12.2017r. w sprawie: wprowadzenia Procedury wydawania opinii o dziecku do instytucji wspomagających proces wychowawczy w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach.

Zarządzenie Nr 021.20.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 12.12.2017r. w sprawie: udzielenia pracownikom administracji i obsługi PPS w Łuszczanowicach dodatkowego dnia wolnego od pracy w miesiącu styczniu 2018r.

Zarządzenie Nr 021.19.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 12.12.2017r. w sprawie: wprowadzenia aneksu nr 1 z dnia 12.12.2017r. Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami obowiązującego w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach.

Zarządzenie Nr 021.18.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 12.12.2017r. w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji majątku PPS w Łuszczanowicach.

Zarządzenie Nr 021.17.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 03.11. 2017r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr 021.16.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 20.10. 2017r. w sprawie: udzielenia pracownikom administracji i obsługi PPS w Łuszczanowicach dodatkowego dnia wolnego od pracy w miesiącu listopadzie 2017r.

Zarządzenie Nr 021.15.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 12.10. 2017r. w sprawie: wyznaczenia terminu przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach.

Zarządzenie Nr 021.14.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 01.09. 2017r. w sprawie: powołania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka i modyfikacji programu IPET dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zarządzenie Nr 021.13.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 29.08. 2017r. w sprawie: wprowadzenia procedury „Przyprowadzania i odbierania dziecka z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach”.

Zarządzenie Nr 021.12.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 28.08. 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Monitoringu w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach.

Zarządzenie Nr 021.10.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 05.06. 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2016/2017.

Zarządzenie Nr 021.9.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 05.06. 2017r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności dzieci za udział w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych oraz imprezach związanych z realizacją programu edukacyjnego.

Zarządzenie Nr 021.8.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 11.02. 2017r. na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016-Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 roz.6) w sprawie rekrutacji do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach na rok szkolny 2018/19.

Zarządzenie Nr 021.7.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 11.04. 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2017/18.

Zarządzenie Nr 021.6.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 31.03. 2017r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”.

Zarządzenie Nr 021.5.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 01.02. 2017r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach.

Zarządzenie Nr 021.4.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 02 stycznia 2017r. w sprawie zasad wnoszenia opłat za żywienie dzieci w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach.

Zarządzenie Nr 021.3.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 02 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach.

Zarządzenie Nr 021.2.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 02 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia Instrukcji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach w związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług VST w Gminie Kleszczów.

Zarządzenie Nr 021.1.2017 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 02 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia do realizacji budżetu Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach na 2017 rok.


Rok 2016

Zarządzenia Nr 021.22.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 28.12 2016r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach

Zarządzenia Nr 021.21.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 16.12 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach oraz wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami obowiązującym w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach

Zarządzenia Nr 021.20.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 11.10 2016r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenia Nr 021.19.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 06.09 2016r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenia Nr 021.18.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 02.09 2016r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenia Nr 021.17.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 05.07 2016r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach

Zarządzenia Nr 021.16.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 23.06 2016r. w sprawie ustalenia godzin pracy pracowników administracyjnych i obsługi Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach w okresie wakacyjnym

Zarządzenia Nr 021.15.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 21.06.2016r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenia Nr 021.14.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 21.16.2016r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenia Nr 021.13.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 01.06. 2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2015/16

Zarządzenia Nr 021.12.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 11.05. 2016r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności dzieci za udział w wycieczkach turystyczno-krajobrazowych oraz imprezach związanych z realizacją programu edukacyjnego.

Zarządzenia Nr 021.11.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 31.03.2016r. w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej postępowania w przypadku incydentu bombowego

Zarządzenie nr 021.10.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 14.04.2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach

Zarządzenie nr 021.09.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 18.02.2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w formie spisu z natury składników majątku PPS w Łuszczanowicach – inwentaryzacja okresowa (roczna).

Zarządzenie nr 021.08.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 17.02.2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 021.07.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 08.02.2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa i higieny w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach „Postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu”

Zarządzenie nr 021.06. 2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 05.02.2016 roku w sprawie: powołania zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej oceny funkcjonowania dziecka i modyfikacji programu.

Zarządzenie nr 021.05.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 23.04.2016r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach”.

Zarządzenie nr 021.04.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 04.01.2016r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników przedszkola

Zarządzenie nr 021.03.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 04.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia „ Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach.

Zarządzenie nr 021.02.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 04.01.2016 r. w sprawie aktualizacji i wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 021.01.2016 Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach z dnia 04.01.2016 w sprawie wprowadzenia do realizacji budżetu Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach.

Podmiot udostępniający informację:
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach
odpowiada: Ewa Bindas
data: 10-12-2018
wytworzył: Joanna Moryń
data: 10-12-2018
data: 10-12-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 02-01-2017 - Edycja treści
 • 18-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 25-09-2014 - Edycja treści
 • 08-09-2014 - Edycja treści
 • 28-05-2014 - Edycja treści
 • 26-04-2014 - Edycja treści
 • 03-04-2014 - Edycja treści
 • 20-02-2014 - Edycja treści
 • 11-02-2014 - Edycja treści
 • 03-12-2013 - Edycja treści
 • 02-11-2013 - Edycja treści
 • 09-10-2013 - Edycja treści
 • 14-06-2013 - Edycja treści
 • 17-04-2013 - Edycja treści
 • 14-03-2013 - Edycja treści
 • 02-02-2013 - Edycja treści
 • 03-01-2013 - Edycja treści
 • 15-11-2012 - Edycja treści
 • 02-10-2012 - Edycja treści
 • 22-07-2012 - Edycja treści
 • 02-07-2012 - Edycja treści
 • 13-03-2012 - Edycja treści
 • 28-02-2012 - Edycja treści
 • 14-02-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 970