KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kontrole

KONTROLE PRZEPROWADZONE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ŁUSZCZANOWICACH W ROKU 2018r.

KONTROLE PRZEPROWADZONE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ŁUSZCZANOWICACH W ROKU 2016.


KONTROLE PRZEPROWADZONE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ŁUSZCZANOWICACH W ROKU 2015.


KONTROLE PRZEPROWADZONE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM
W ŁUSZCZANOWICACH W ROKU 2014.

19.12. 2014r. - Audyt Bezpieczeństwa Informacji wg Krajowych Ram  interoperacyjności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( data sporządzenia raportu – 29.12. 2014r.)

Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kleszczów z dnia 2.10.2 014r. w zakresie: Stan przygotowania placówki do roku szkolnego 2014/2015. W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Placówka zostałą właściwie przygotowana do roku szkolnego.

Kontrola sanitarna przeprowadzona przez upoważnionego przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie przeprowadzona w dniu 17.04.2014 roku. Kontroli podlegał blok żywieniowy w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował sprawdzenie warunków higieniczno-sanitarnych w żywieniu zbiorowym zamkniętym. W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrola przeprowadzona przez upoważnionego pracownika Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie w dniu 17.04.2014 roku w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach zakres przedmiotowy kontroli obejmował ocenę stanu sanitarnego przedszkola oraz ocenę dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii. W czasie kontroli stan sanitarno - techniczny oraz bieżący stan sanitarno - porządkowy we wszystkich pomieszczeniach w obiekcie oceniono pozytywnie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wizytacja przeprowadzona przez upoważnionego pracownika Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bełchatowie w dniu 17.04.2014 roku. Zakres przedmiotowy wizytacji dotyczył realizacji programu edukacji antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas". Dokumentacja przedłożona do wglądu prowadzona prawidłowo. Nie wydano uwagi zaleceń wynikających z przeprowadzonej wizytacji.

Kontrola Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim dotycząca oceny cząstkowej pani dyrektor Elżbiety Jasek w dniu 14.01.2014. Celem kontroli było dokonanie oceny realizacji zadań wymienionych:

 • w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 1,2,3,4,6 i 7 ustawy o systemie oświaty,
 • w art. 6 i 7 ust. 2 pkt 1 i 2 – 4 i w art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela

NIE WYDANO ZALECEŃ

Kontrola Inspektora ds. Oświaty i Stypendiów Urzędu Gminy w Kleszczowie w celu dokonania oceny pracy dyrektora przedszkola, zakres kontroli obejmował:

 • – art. 39 ust.1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty,
 • – art. 39 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
 • – art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy KARTA NAUCZYCIELA.

NIE WYDANO ZALECEŃ.


KONTROLE PRZEPROWADZONE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ŁUSZCZANOWICACH W ROKU 2013

Kontrola sanitarna przeprowadzona przez pracownika upoważnionego przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie przeprowadzona w dniu 26.09.2013 r.

Zakres przedmiotowy kontroli:

 • ocena stanu sanitarnego. Stan techniczno-sanitarny placówki oceniono pozytywnie. Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Kontrola sanitarna przeprowadzona przez pracownika upoważnionego przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie przeprowadzona w dniu 26.09.2013 r.

Zakres kontroli obejmował:

 • przestrzeganie wymagań higieniczno-sanitarnych w obiekcie żywienia zbiorowego. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Kontrola inspektora kontroli zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzona w dniach 11-26 czerwca 2013.

Zakres kontroli obejmował:

 • prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
 • ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacenie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
  prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
 • wystawienie świadczeń lub zgłoszenie danych do celów ubezpieczeń społecznych. Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas kontroli.

KONTROLE PRZEPROWADZONE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ŁUSZCZANOWICACH W ROKU 2012

PROTOKÓŁ Z KONTROLI SANITARNEJ z dnia 08.11.2012r.

PROTOKÓŁ Z WIZYTACJI DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO - ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA z dnia 10.05.2012r.

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ z dnia 11.05.2012r.

Podmiot udostępniający informację:
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach
odpowiada: Ewa Bindas
data: 14-02-2019
wytworzył: Joanna Moryń
data: 14-02-2019
data: 14-02-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 02-01-2017 - Edycja treści
 • 18-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 26-04-2014 - Edycja treści
 • 11-02-2014 - Edycja treści
 • 14-10-2013 - Edycja treści
 • 15-11-2012 - Edycja treści
 • 11-06-2012 - Edycja treści
 • 20-02-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 521